glob

S .C. SILVANIA INTERNATIONAL PROD S.R.L.

România, Bistriţa-Năsăud, loc. Lunca Ilvei, str.Fabricii, nr. 1

CIF: RO 6694408, Numãr înregistrare: J06/1132/1994

Cont: RO31BRDE060SV04539270600, BRD Sângeorz-Bãi

Tel: 0263-377779, Fax: 0263-377781, Mobil: 0724-023555

e-mail: office@silvaniabn.ro


 

ANUNT ATRIBUIRE la
CONTRACTUL DE SERVICII CONSULTANTA ELABORARE CERERE DE FINANTARE SI
ANEXE si SERVICII CONSULTANTA MANAGEMENT DE PROIECT

 

in conformitate cu Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene

 

 

Denumire solicitant: SILVANIA INTERNATIONAL PROD S.R.L.
Adresa: România, Bistriţa-Năsăud, loc. Lunca Ilvei, str. Fabricii, nr. 1
E-mail: office@silvaniabn.ro

 

Tipul proiectului de investiții: Achizitionarea de echipamente si dotari in scopul procesarii lemnului (taierea si rindeluirea lemnului)

 

Valoarea estimativa eligibila a proiectului de investitii propus: aproximativ 4.500.000 Euro.

 

Program de finantare: Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (valoarea grant 1,5 mil. Euro – 6 mil. Euro) Relansare Apel 2020.

 

Locatia proiectului de investitii: Regiunea Nord – Vest, judet Bistrita-Nasaud

 

Denumirea achizitiei: PROCEDURA COMPETITIVA aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizarea, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene Anexa la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016.

 

Tipul contractului: CONTRACT DE SERVICII CONSULTANTA ELABORARE CERERE DE FINANTARE SI ANEXE si SERVICII CONSULTANTA MANAGEMENT DE PROIECT

 

Valoarea totala estimata serviciilor de consultanta: 5% din valoarea eligibila a investitiei, si anume 225.000 euro. Pretul contractului (ofertat) nu se poate ajusta.

Curs INFOEURO valabil la data lansării apelului de proiecte, 1Euro = 4.8318 Lei (august 2020)

 

Valoarea mentionata anterior este maximala.

Este obligatoriu ca valoarea ofertata sa nu depaseasca valoarea totala estima a contractului de servicii.

Orice oferta care depaseste aceasta valoare este considerata neconforma, fiind respinsa automat.

 

ATRIBUIT:

  • Data contract 05.10.2020
  • Moneda contract: RON
  • Valoare contract: 507.339 Lei plus TVA
  • Nume contractor: FDI TOP CONSULT SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Aleea SLT. Adrian Carstea, Nr. 70, Bl. 35, ap.39, inregistrata la Registrul Comertului J40/11839/2010, CUI RO27044840

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

glob

S .C. SILVANIA INTERNATIONAL PROD S.R.L.

România, Bistriţa-Năsăud, loc. Lunca Ilvei, str.Fabricii, nr. 1

CIF: RO 6694408, Numãr înregistrare: J06/1132/1994

Cont: RO31BRDE060SV04539270600, BRD Sângeorz-Bãi

Tel: 0263-377779, Fax: 0263-377781, Mobil: 0724-023555

e-mail: office@silvaniabn.ro


 
regio 

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA

in conformitate cu Ordinul nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene

 

 

 

Denumire solicitant: S.C. SILVANIA INTERNATIONAL PROD S.R.L.

Adresa: România, Bistriţa-Năsăud, loc. Lunca Ilvei, str.Fabricii, nr. 1

E-mail: office@silvaniabn.ro

 

Tipul proiectului de investiții: Achizitionarea de echipamente si dotari in scopul procesarii lemnului (taierea si rindeluirea lemnului)

Valoarea estimativa eligibila a proiectului de investitii propus: aproximativ 4.500.000 Euro.

 

Program de finantare: Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (valoarea grant 1,5 mil. Euro – 6 mil. Euro) Relansare Apel 2020.

 

Locatia proiectului de investitii: Regiunea Nord – Vest, judet Bistrita-Nasaud

 

Denumirea achizitiei: PROCEDURA COMPETITIVA aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizarea, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene Anexa la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/ 2016.

 

Tipul contractului: CONTRACT DE SERVICII CONSULTANTA ELABORARE CERERE DE FINANTARE SI ANEXE si SERVICII CONSULTANTA MANAGEMENT DE PROIECT

 

Serviciile de consultanta se vor presta de catre consultant la sediul/ punctul de lucru al consultantului si/ sau locatia de implementare a investitiei (dupa caz).

 

Valoarea totala estimata serviciilor de consultanta: 5% din valoarea eligibila a investitiei, si anume 225.000 euro. Pretul contractului (ofertat) nu se poate ajusta.

 

Curs INFOEURO valabil la data lansării apelului de proiecte, 1Euro = 4.8318 Lei (august 2020)

 

Valoarea mentionata anterior este maximala.

Este obligatoriu ca valoarea ofertata sa nu depaseasca valoarea totala estima a contractului de servicii.

Orice oferta care depaseste aceasta valoare este considerata neconforma, fiind respinsa automat.

 

Ofertele vor fi depuse/ transmise pana la data de 29/09/2020 ora 12:00.

Adresa: Bistriţa-Năsăud, loc. Lunca Ilvei, str. Fabricii, nr. 1

 

Durata contractului: de la momentul semnarii contractului de prestare servicii si pana la momentul finalizarii perioadei de monitorizare stabilita prin contractul de finantare.

Nota! Serviciile de consultanta in managementul proiectului sunt conditionate de semnarea contractului de finantare cu Autoritatea de Management. Intrarea in vigoare a obligatiilor contractuale pentru serviciile de consultanta in management va avea loc numai daca si in masura in care proiectul care face obiectul prezentului contract va fi aprobat la finantarea si dupa semnarea Contractului de Finantare intre Solicitant/ Beneficiar si Autoritatea de Management.

 

Toate formalitatile pe care trebuie sa la indeplineasca operatorii economici interesati sa participe la procedura de achizitie se regasesc in specificatiile tehnice aferente procedurii. Astfel, pentru participarea la procedura ofertantii interesati au posibilitatea sa solicite specificatiile tehnice prin transmiterea unui e-mail la office@silvaniabn.ro.

 

Puteti descarca acest fisier in format doc si pdf facand clic pe butoanele:

Data: 17.09.2020

 

 

 

 

Contactați-ne

Optiuni